องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการปันยิ้มสร้างสุข (ผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมา...
   
  ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมือ...
   
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็...
   
  วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. "เมตตา กล้...
   

 
บุรีรัมย์Skype ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน
inside ปรองดอง 7 นาที

 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
ดีมาก
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556