องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
 

 

 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ...
   

ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ และสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook...

  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ว...
   

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๙/๐๑/๒๕๖๓

  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
   
  โครงการฝึกอบรมการทอและทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ประจำป...
   

 
บุรีรัมย์Skype ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน
inside ปรองดอง 7 นาที

 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
ดีมาก
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556