องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 18 พ.ค. 2560






2020-01-13
2019-07-15
2019-04-29
2019-01-23
2018-10-22
2018-06-22
2018-06-13
2017-09-11
2017-05-19
2017-05-10