องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2564 ]3
2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ [ 22 ต.ค. 2564 ]5
3 เรื่อง รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]7
4 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ [ 6 ต.ค. 2564 ]6
5 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2564 ]6
6 การรับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]61
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]16
8 ประกาศกำหนดกอง [ 9 เม.ย. 2564 ]19
9 ประกาศโครงสร้าง [ 9 เม.ย. 2564 ]20
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]49
11 การรับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ม.ค. 2564 ]51
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]50
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง [ 8 ก.ย. 2563 ]15
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]45
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]47
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2563 ]46
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-003 บ้านหนองปรือ หมู่ 1-บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]51
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-004 แยกหนองเต่า ถึงบ้านหนองเต่า ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]48
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 11 มี.ค. 2563 ]47
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5