องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ...[วันที่ 2021-10-22][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ว...[วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 356]
 
  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 247]
 
  โครงการฝึกอบรมการทอและทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ประจำป...[วันที่ 2019-04-29][ผู้อ่าน 453]
 
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2562 วัน...[วันที่ 2019-01-23][ผู้อ่าน 611]
 
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เมืองไผ่เกมส์" ครั้งที...[วันที่ 2018-10-22][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โร...[วันที่ 2018-06-22][ผู้อ่าน 668]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเ...[วันที่ 2018-06-13][ผู้อ่าน 494]
 
  เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ ...[วันที่ 2017-09-11][ผู้อ่าน 627]
 
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 และ...[วันที่ 2017-05-19][ผู้อ่าน 596]
 
  โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ หมู่...[วันที่ 2017-05-10][ผู้อ่าน 558]
 
  เรื่อง จ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการอปพร. วันท...[วันที่ 2017-04-24][ผู้อ่าน 442]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6