องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
 


เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. พนักงานอบต. พนักงานจ้างร่วมแสดงพลังประกาศเจตจำนงในการป้องกันการทุจริต


2020-01-13
2019-07-15
2019-04-29
2019-01-23
2018-10-22
2018-06-22
2018-06-13
2017-09-11
2017-05-19
2017-05-10