องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง มหาดไทยสามัญ ประจำบ้าน [ 15 ส.ค. 2560 ]35
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ก.ย. 2558 ]27
3 เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 ก.ย. 2558 ]39
4 การแจ้งขุดดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]38
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]27
6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 ก.ย. 2558 ]27
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ก.ย. 2558 ]32
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2558 ]38
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 ก.ย. 2558 ]33