องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,7,10,14,15,17,6,13,16,11,12และหมู่ที่ 18 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,7,10,14,15,17,6,13,16,11,12และหมู่ที่ 18 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ