องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้


แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ