องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้


วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ