องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.เมืองไผ่ [ 25 มิ.ย. 2557 ]128
42 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระขาม [ 25 มิ.ย. 2557 ]82
43 ประกาศแก้ไขในงานประกาศสอบราคา [ 10 มี.ค. 2557 ]93
44 ประกาศแก้ไขในงานประกาศสอบราคา [ 10 มี.ค. 2557 ]75
45 ประกาศแก้ไขในงานประกาศสอบราคา [ 10 มี.ค. 2557 ]73
46 ประกาศแก้ไขในงานประกาศสอบราคา [ 10 มี.ค. 2557 ]76
47 ประกาศแก้ไขในงานประกาศสอบราคา [ 10 มี.ค. 2557 ]90
48 ประกาศ สอบราคาจ้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ [ 24 ก.พ. 2557 ]84
49 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เมืองไผ่ [ 24 ก.พ. 2557 ]96
50 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านโนนจันทา [ 24 ก.พ. 2557 ]88
51 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนรัง [ 24 ก.พ. 2557 ]90
52 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านน้อยพัฒนา [ 24 ก.พ. 2557 ]84
53 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านหนองเต่า [ 24 ก.พ. 2557 ]79
54 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยลึก [ 24 ก.พ. 2557 ]93
55 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองม่วง [ 24 ก.พ. 2557 ]85
56 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองปรือ [ 13 ธ.ค. 2556 ]89
57 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาใต้ผิวดิน หมู่ 2 บ้านสระขาม [ 13 ธ.ค. 2556 ]86
58 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านสระขามใหญ่ [ 13 ธ.ค. 2556 ]91
59 ประกาศ สอบราคาจ้างระบบถังกรองประปา หมู่ 11 บ้านเมืองไผ่ [ 13 ธ.ค. 2556 ]91
60 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านหนองพันชุลี [ 13 ธ.ค. 2556 ]90
 
|1|2หน้า 3|4