องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 407]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง...[วันที่ 2017-03-27][ผู้อ่าน 635]
 
  นิทรรศการแสดงผลงานเด็กและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจ...[วันที่ 2017-03-16][ผู้อ่าน 308]
 
  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 502]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เมืองไผ่เกมส์ ครั้งที่ 16 ...[วันที่ 2016-11-02][ผู้อ่าน 422]
 
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559...[วันที่ 2016-11-01][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลโน...[วันที่ 2016-11-01][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ค่ายลู...[วันที่ 2016-08-05][ผู้อ่าน 25]
 
  เรื่อง แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมยิ้มเคลื่อนที่ อบต.เมืองไผ่ พบ...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันต้นไม้ป...[วันที่ 2016-05-23][ผู้อ่าน 479]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6