องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 18 เมษายน 2556[วันที่ 2013-04-18][ผู้อ่าน 383]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2556[วันที่ 2013-04-10][ผู้อ่าน 363]
 
  โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันที่ 25 มีนาคม 2556[วันที่ 2013-03-25][ผู้อ่าน 385]
 
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 264]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6