องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [วันที่ 2015-07-23][ผู้อ่าน 318]
 
  โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โครงการอบต.พบประชาช...[วันที่ 2015-04-24][ผู้อ่าน 609]
 
  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล วันที่ 5 - 30 มี...[วันที่ 2015-03-20][ผู้อ่าน 4]
 
  งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558[วันที่ 2015-01-09][ผู้อ่าน 375]
 
  กีฬา อปท. สัมพันธ์ 2557[วันที่ 2015-01-08][ผู้อ่าน 366]
 
  เปิดศูนย์ อปพร. อบต.เมืองไผ่[วันที่ 2015-01-08][ผู้อ่าน 383]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์ก...[วันที่ 2014-11-03][ผู้อ่าน 575]
 
  โครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองไผ่เกมส์ ...[วันที่ 2014-10-20][ผู้อ่าน 547]
 
  ขอเชิญชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด[วันที่ 2014-10-07][ผู้อ่าน 445]
 
  โครงการ จัดประชุมการจัดตั้งสภาองค์กรและสวัสดิการชุ...[วันที่ 2014-09-18][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพสตรี วันที่ 17 - 18...[วันที่ 2014-09-17][ผู้อ่าน 1082]
 
  โครงการ ส่งเสริมพหุภาคี ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยื...[วันที่ 2014-08-27][ผู้อ่าน 526]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6