องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  โครงการ อำเภอหนองกี่...ยิ้ม ร่วมกับ อบต.เมืองไผ่สั...[วันที่ 2014-08-21][ผู้อ่าน 1081]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ว...[วันที่ 2014-08-21][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ว...[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 505]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษา[วันที่ 2014-07-23][ผู้อ่าน 545]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557[วันที่ 2014-07-23][ผู้อ่าน 417]
 
  การประชุมสร้างการเรียนรู้ และ พิธีลงนามบันทึกความร...[วันที่ 2014-05-20][ผู้อ่าน 479]
 
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ทบทวนการกระบวนการวิจัยชุม...[วันที่ 2014-05-20][ผู้อ่าน 496]
 
  วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557[วันที่ 2014-04-16][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการ กีฬาต้านยาเสพติด "เมืองไผ่เกมส์" ครั้งที่...[วันที่ 2013-10-24][ผู้อ่าน 425]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารงาน อบต.ฯ และ...[วันที่ 2013-06-11][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการ ฝึกอบรมเกษตรกร 6 - 7 มิถุนายน 2556 ณ จังหว...[วันที่ 2013-06-10][ผู้อ่าน 365]
 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ว...[วันที่ 2013-05-26][ผู้อ่าน 414]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6