องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการลงโทษทางวินัย [ 6 มี.ค. 2563 ]79
2 วินัยข้าราชการร้ายแรง [ 6 มี.ค. 2563 ]78
3 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2563 ]76
4 บำเหน็จบำนาญ [ 4 เม.ย. 2562 ]117
5 คัมภีร์วินัย มืออาชีพ [ 4 เม.ย. 2562 ]112
6 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 2558 [ 4 เม.ย. 2562 ]117
7 แนวทางการให้โอน และรับโอน [ 4 เม.ย. 2562 ]109
8 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง [ 4 เม.ย. 2562 ]112
9 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ย. 2561 ]116
10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]114
11 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]127
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]116
13 แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]116
14 สมรรถนะหลักของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2561 ]122
15 สมรรถนะผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2561 ]125
16 สมรรถนะประจำสายงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]120
17 ระเบียบการลา [ 5 ต.ค. 2561 ]113
18 ความก้าวหน้าในตำแหน่ง [ 5 ต.ค. 2561 ]116
19 โคต้าเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]121
20 ประเมินพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2561 ]123
 
หน้า 1|2